23 Dec 2019

Bagi memenuhi permintaan agensi Kerajaan dan syarikat bumiputra, kini kami melancarkan Modul Kursus 'Risk Managenent' dalam Bahasa Melayu. Kursus Pengurusan Risiko - ISO 9001 Mudah difahami dan lebih praktikal. Kursus ini merangkumi elemen Pemikiran Berasaskan Risiko ISO 9001 dan Prinsip Pengurusan Risiko mengikut garuspanduan ISO 31000. Di akhir kursus ini peserta akan dapat: 1. mema...

23 Dec 2019

PROGRAM: KURSUS AUDIT DALAMAN ISO 9001:2015 KOD: QM 02 (2 Hari) BAHASA: Bahasa Malaysia PENGENALAN Kursus Audit Dalaman ISO 9001:2015 dilaksanankan bagi memberikan pemahaman, kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan untuk menjalankan audit. Ia bagi menilai keberkesanan perlaksanaan keperluan ISO 9001: 2015 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK). Kaedah audit ISO 9001:2015 juga perlu dilaksan...