23 Dec 2019

Kursus Pengurusan Risiko

Bagi memenuhi permintaan agensi Kerajaan dan syarikat bumiputra, kini kami melancarkan Modul Kursus ‘Risk Managenent’ dalam Bahasa Melayu.

Kursus Pengurusan Risiko – ISO 9001
Mudah difahami dan lebih praktikal.

Kursus ini merangkumi elemen Pemikiran Berasaskan Risiko ISO 9001 dan Prinsip Pengurusan Risiko mengikut garuspanduan ISO 31000.

Di akhir kursus ini peserta akan dapat:
1. memahami asas pengurusan risiko,
2. menyediakan rangka kerja pengurusan risiko serta kaedah mengenalpasti, mengukur, memantau, mengawal dan menilai risiko.
3. mengaplikasi pengurusan risiko di dalam organisasi

HRDF Claimable
SBL Scheme

Hubungi:
0122953077 Amirah
0378319447 Pheio Training
amirah@pheio.com
www.pheio.com